Dane firmy

UMRK-USE (YOUR) MIND Rafał Komór

NIP: 9561051057

Regon: 871530686

Kod PKD: 85.59.B

Pozo­sta­łe pozasz­kol­ne for­my edu­ka­cji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Adres: Kozac­ka 5/16, 87–100 Toruń