Dobroplast wspólne szkolenia

 

2 listo­pa­da 2015 uka­zał się arty­kuł na temat szko­leń wyko­ny­wa­nych przez fir­mę Dobro­plast i UMRK.