Doradztwo

ANALIZA STRATEGICZNA MŚP

ANALIZA STRATEGICZNA MŚP

OCENA PUNKTOWA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA/BRANŻY Analiza każdego sektora/branży zakłada określenie 14 kryteriów, które charakteryzują atrakcyjność danego sektora/branży. Listę czynników można modyfikować, jest to uzależnione od danego sektor...
BUDOWA STRATEGII I STANDARDÓW DZIAŁANIA

BUDOWA STRATEGII I STANDARDÓW DZIAŁANIA

Zespół trenerów UMRK jest gotowy, poza główną domeną swojej działalności jaką są szkolenia, do świadczenia również usług doradczych w zakresie budowania strategii firm, poprzedzonych różnorodnymi analizami strategicznymi otoczenia i wnętrza MŚP, w...
Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

           
ZARZADZANIE SPRZEDAŻĄ

ZARZADZANIE SPRZEDAŻĄ

FORMUŁOWANIE CELÓW (ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE - ZPC) Zaczynaj z wizją końca” Stephena R. Covey. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz wiedzieć co to ma być, jak i kiedy chcesz tego dokonać. Nie wystarczy samo, że na początku rok...
ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

“When work is a pleasure , life is a joy . When work is a duty, life is slavery” Maxim Gorky Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM - human resource management) – strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenn...