Historia

 

 

 

 

2001-2003

 

 

 

-rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Rafał Komór i kontrakty menedżerskie w: Multimedia Polska Sp. z o.o., Studio Agmar i realizacja szkoleń komercyjnych.


 

2004-2006
– w ramach współpracy z innymi trenerami współudział Rafała Komór z UMRK w uruchomieniu firmy GDS Falco i studiów podyplomowych – „Zarządzanie sprzedażą w praktyce” na WSB O/Toruń, gdzie prowadził zajęcia i seminarium dyplomowe marketingu a z F5 Konsulting Sp. z o.o. projektował programy edukacyjne w ramach „Phare 2001r – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” i kontynuacja szkoleń dla korporacji i MŚP (np. BP Neckermann w Toruniu).


 

2007/2008

kontynuacja współpracy z F5 Konsulting Sp. z o.o. i analiza potrzeb szkoleniowych i prowadzenie autorskich szkoleń z obszaru sprzedaży,obsługi klienta i biznesplanu współfinansowanych z UE – EFS: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”.


 

2008-2011

– udział Rafał Komór w projekcie szkoleniowym w zakresie obsługi klienta, zaawansowanych technik sprzedaży i materiałoznawstwa meblarskiego dla kilkuset sprzedawców i coachingu dla kierownictwa z firmy KPM Agata S.A., gdzie współtworzył standardy obsługi klienta.


 

2009-2014

– trenerzy UMRK uczestniczą w projekcie szkoleniowym DEWIZA firmy Brugamnn S.A. producenta systemów pcv do produkcji okien i drzwi skierowanym do pracowników fabryk okien i drzwi pcv, np: Fabryka Okien Kowalczyk i Multiform II Sp. z o. o..


 

2010-2014

– współpraca trenerów Rafała Komór i Andrzeja Banaszek z grupą zaprzyjaźnionych trenerów/konsultantów – specjalistów branżowych z różnorodnych dziedzin biznesu zorganizowanych w firmie Prospero Business Training w licznych projektach komercyjnych skierowanych do biznesu i administracji samorządowej, ZUS i dotowanych ze środków UE – EFS.


 

2012-2015

– Rafał Komór współpracuje ponadto z organizacjami: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ARR Konin S.A., , Centrum Usług Specjalistycznych BC Kompleks PGB HR Sp. z o.o. w projektach szkoleniowo-doradczych współfinansowanych z UE-EFS i komercyjnych z BeProactive oraz bezpośrednio z klientami biznesowymi z listy.

05.2015-obecnie

– współpraca z PIGMIUR w ramach projektu szkoleniowego Akademii Handlu i Zarządzania.

07.2015-obecnie

– współpraca szkoleniowa UMRK z Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o..