Jak działamy

Misja

Naszym głównym celem jest rozwój – zasobów i strategii działania Firm i Organizacji, z którymi nawiązujemy współpracę, od personalnych przez finansowe (zyski Klienta) do rzeczowych (produkcyjnych) – prowadzący do zwiększenia wartości i konkurencyjnoś...

Proces rozwojowy

Do rozwoju firm i ich pracowników podchodzimy zawsze w sposób procesowy i kompleksowy stosując swoisty mix usług doradczych i szkoleniowych. Na pewno zaczynamy od identyfikacji oczekiwań rozwojowych, (ew. problemu istniejącego w firmie) poprzez szere...

Metody szkoleniowe

Zajęcia mają charakter grupowego warsztatu . Około 20-30 % czasu zajmują teoretyczne podstawy prezentowane przez trenera. Pozostałe 70-80% czasu jest przeznaczone na ćwiczenie przez uczestników umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Każde z omawian...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 24.05.2018r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie internetowej. CZYM...

Procedura zgłaszania skarg i reklamacji na usługi szkoleniowe

Firma UMRK chcąc zareagować - tak szybko, jak tylko jest to możliwe - na sytuacje trudne i nie przewidywalne oraz zastrzeżenia Klientów (tak uczestników szkoleń jak i podmiotów zamawiających), informuje jak zamierza postępować z reklamacjami. Mamy jednocześn...

RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DANE OSOBOWE w UMRK – USE (Your) MIND Rafał Komór 24.05.2018 rok Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) UMRK informuje, iż: ...