Proces rozwojowy

Do rozwoju firm i ich pracowników podchodzimy zawsze w sposób procesowy i kompleksowy stosując swoisty mix usług doradczych i szkoleniowych.

Na pewno zaczynamy od identyfikacji oczekiwań rozwojowych, (ew. problemu istniejącego w firmie) poprzez szereg analiz, następnie projektujemy określone cele i działania rozwojowe (w określonych sytuacjach może to być wyłącznie doradztwo, np. dotyczące sposobów zarządzania działem sprzedaży, aby zwiększyć sprzedaż, choć najczęściej wzmacniamy jego efekt przez szkolenia indywidualne lub grupowe), a kończymy na ocenie efektów naszych działań.

Pracujemy wg poniższych etapów, przy planowaniu i projektowaniu wg modelu Leslie Rea, a przy ocenie efektywności szkoleń wg modelu Kirkpatricka:

1. APS (Analiza potrzeb szkoleniowych):
1.1 Rozpoznanie sektora i samej firmy przed spotkaniem z jej decydentami,
1.2 Wstępne spotkanie z decydentami (kierownictwo operacyjne służb, sprzedaży, produkcji lub finansowo-księgowych i personalnych),
1.3 Określenie grupy docelowej (kto ma być szkolony),
1.4 Identyfikacja i weryfikacja zgłaszanych przez firmę potrzeb szkoleniowych oraz spodziewanych efektów po szkoleniu,
1.5 Analiza potrzeb szkoleniowych metodą wywiadu (bezpośredni lub ankieta) oraz obserwacja w miejscu pracy („on the job”, np. tzw „tajemniczy klient” lub coaching diagnozujący- wspólna wizyta z handlowcem u klienta).
2. Przygotowanie programu szkoleniowego:

2.1 Określenie szczegółowych celów i zagadnień szkoleniowych,
2.2 Określenie harmonogramu szkolenia, miejsca i inne organizacyjne i biznesowe kwestie, w tym cena szkolenia,
2.3 Określenie metod pracy trenera i uczestników: interaktywny wykład, praca indywidualna i grupowa, analiza przypadków, symulacja sytuacji rzeczywistych zapisywanych na kamerze i ich wspólna analiza, coaching i mentoring indywidualny i grupowy,
2.4 Kolejne spotkanie z decydentami firmy i przedstawienie oferty,
2.5 Podpisanie umowy.
2.6 Przygotowanie materiałów szkoleniowych. 

3. Realizacja szkolenia:

3.1 Czasoprzestrzenne działania trenera z docelową grupą wg założeń,
3.2 Opcjonalnie post- test sprawdzający wiedzę uczestników (o ile był planowany)
3.3 Wręczenie zaświadczeń dla uczestników

4. Ocena (ewaluacja) szkolenia i raport poszkoleniowy przekazywany szefostwu operacyjnemu:

4.1 Wypełnienie anonimowych ankiet przez uczestników zawierających m. in.: ocenę pracy trenera, warunków organizacyjnych, oczekiwania przyszłych szkoleń),
4.2 Raport trenera z określeniem silnych stron i obszarów do doskonalenia poszczególnych lub wybranych uczestników lub całego zespołu.
4.3 Rekomendacje trenera dotyczące przyszłych działań uczestników.