Metody szkoleniowe

Zajęcia mają charakter grupowego warsztatu. Około 20-30 % czasu zajmują teoretyczne podstawy prezentowane przez trenera. Pozostałe 70-80% czasu jest przeznaczone na ćwiczenie przez uczestników umiejętności wykorzystania tej wiedzy.

Każde z omawianych zagadnień związane jest z ćwiczeniami, pozwalającymi
na
praktyczne opanowanie omawianych treści. Ćwiczenia najczęściej poprzedzane prezentacjami (chyba, że jest to jeszcze „diagnostyka na wejściu”), a na koniec omawiane – tak, by uczestnicy otrzymywali istotne dla korekty swoich zachowań i postaw informacje zwrotne.

W czasie realizacji zajęć warsztatowych wykorzystujemy m. in. następujące metody pracy:

  • Prezentacje, m.in. multimedialne,

  • Ćwiczenia praktyczne w małych grupach lub parach,

  • Interaktywne gry symulacyjne w małych grupach,

  • Analiza konkretnych przypadków,

  • Dyskusja z podsumowaniem trenera,

  • Burze mózgów” – zbieranie przez trenera pomysłów generowanych przez grupę,

  • Testy diagnostyczne,

  • Case study – indywidualnie dopasowane do grupy uczestników, odnoszące się do sytuacji, z jakimi spotykają się na co dzień pracownicy danego sektora lub Firmy,
  • Projekcje fragmentów filmów edukacyjnych,
  • Symulacja różnych zachowań – tzw. scenki – praca z kamerą video ze wspólną analizą.