Szkolenia

Szkolenia EFS

Szkolenia EFS

Trenerzy i konsultanci UMRK brali udział w projektach UE (przedakcesyjnych - Phare i poakcesyjnych – EFS)        "Phare 2001r - Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” w województwie kujawsko-pomorskim "Zw...
Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie

           
SZKOLENIA OUTDOOROWE

SZKOLENIA OUTDOOROWE

Cele: Poprawa komunikacji w zespołach zadaniowych (w tym delegowania zadań), Zintegrowanie i wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami, Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rzeczywistości poza firmową, Aktywizacja grupy pracowniczej do dzia...
Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne

           
Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe