Trenerzy

1. Rafał Komór

1. Rafał Komór

  Han­dlo­wiec, Mene­dżer, Tre­ner biz­ne­su, Mentor 
2. Andrzej Banaszek

2. Andrzej Banaszek

Huma­ni­sta, Tre­ner biznesu 
3. Igor Łęgow­ski

3. Igor Łęgowski

Mistrz Czar­ny Pas Lean Six Sig­ma, tre­ner i kie­row­nik projektów 
4. Marcin Szablewski

4. Marcin Szablewski

Tre­ner grupowy 
5. Roman Jarczyński

5. Roman Jarczyński

 Psy­cho­log, tre­ner, konsultant 
6. Przemysław Pedrycz

6. Przemysław Pedrycz

        Tre­ner MS Offi­ce, Konsultant 
7. Rafał Bogacki

7. Rafał Bogacki

Tre­ner biz­ne­su i MS Offi­ce, Prak­tyk biznesu 
8. Damian Poddemski

8. Damian Poddemski

Tre­ner Biz­ne­su, Coach, Tre­ner i Audy­tor Sprzedaży, 
9. Marcin Sobierajski

9. Marcin Sobierajski

Tre­ner, kon­sul­tant sprze­da­ży, zarzą­dza­nia i roz­wo­ju osobistego.