5. Roman Jarczyński

 Psycholog, trener, konsultant

  • absolwent Szkoły Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • certyfikowany trener Use Your Head – trening umiejętności poznawczych (The Swedish Management Group)
  • trener i konsultant Result Oriented Management – Zarządzanie Zorientowane na Rezultat (Schuoten & Nelissen)
  • terapeuta Rational Emotive Therapy (Schuoten & Nelissen),
  • 22- letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności, umiejętności poznawczych, negocjacyjnych, przywódczych, komunikacyjnych
  • 18- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, prezentacji, wystąpień publicznych, motywowania, tworzenia zespołów, współpracy, zarządzania zmian,
  • 20-letnie doświadczenie w projektowaniu szkoleń, tworzeniu programów treningowych, tworzeniu standardów sprzedażowych oraz dostosowywaniu działań szkoleniowych do potrzeb i programów rozwojowych firm i instytucji
    szef projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich