Trenerzy

Damian Poddemski

Obszar specjalizacji:

Trener Biznesu, Coach, Trener i Mentor Sprzedaży, Specjalista i praktyk w zakresie miękkiego HR (Procesy rekrutacji, AC, System ocen pracowniczych, Rozwój Pracowniczy).

Doświadczenie zawodowe:

4 lata doświadczenia w korporacjach jako Trener Wewnętrzny: OBI, Liberty Poland (Dealer Polkomtel), NEONET. Współpracował z najbardziej prestiżowymi firmami szkoleniowymi. Poprzez kilkuletnią współpracę z Nowymi Motywacjami z Krakowa prowadził między innymi warsztaty dla Menedżerów JERONIMO MARTINS, współpracując z 4Wings z Poznania współtworzył, oraz przeprowadzał kilkadziesiąt treningów sprzedaży dla sieci AVANS.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:

17 lat pracy trenerskiej w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Szkolił pracowników firm komercyjnych ale też ma bogate doświadczenie w szkoleniach dedykowanych pracownikom instytucji publicznych jak WUP, PUP, ZUS, Urzędy Skarbowe, SPZOZ oraz osobom bezrobotnym.

Wykształcenie:

Socjolog z dyplomem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczył w wielu kursach i treningach dedykowanych Trenerom biznesu, przeszedł kilkudniową superwizję. Ukończył półroczny kurs Akredytowany Coach ICF.

Dyplom i uprawnienia