Usługi z dofinansowaniem.

Dla wszystkich MŚP usługi szkoleniowo – doradcze z dofinansowaniem ze śr. UE, aż do 80%, do 2020r.

UMRK posiada Certyfikat SUS 2.0. i jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) PARP –  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=13325 , co oznacza, że realizowane przez nas szkolenia i doradztwo mogą być dofinansowane ze środków UE. Wystarczy zidentyfikować UMRK, jako organizatora usług rozwojowych w w/w BUR i zapisać się na nasze usługi, ale najpierw nawiązać kontakt z Państwa regionalnym Operatorem BUR PARP, http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.