Post image

Zaproszenie do współpracy

2015-02-21

Zapraszamy zainteresowane Firmy (gł. decydentów), do wspólnej analizy potrzeb szkoleniowych w ramach ich strategii personalnych, które prowadziłyby  do stworzenia projektów szkoleniowo – doradczych  — np. Akademii Rozwoju Umiejętności Sprzedaży i Zarządzania — „uszytych na miarę”, finansowanych ze środków UE – Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Nasze doświadczenie w projektach EFS daje NAM większą szanse powodzenia! Zapraszamy wszystkie zainteresowane Firmy do współpracy!