Post image

Akademia Handlu i Zarządzania PIGMiUR

2015-05-29

Akademia Handlu i Zarządzania to projekt szkoleniowy skierowany do firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych.

Szkolenia w ramach tego projektu dla członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych są współfinansowane przez Izbę. A zatem firmy członkowskie biorące w nim udział pokrywają tylko część kosztów związanych ze szkoleniem. Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują się w załączonych dokumentach.

Jednym z podstawowych założeń projektu jest to, aby szkolenia prowadzone były dla pracowników z jednej firmy.

Projekt podzielony jest na dwie części:

Akademia Handlu – kierowany do przedstawicieli handlowych, zespołów sprzedaży, działów zaopatrzenia.

Akademia Zarządzania – kierowany do osób odpowiedzialnych za zespoły handlowe oraz kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.

Szkolenia opierają się na współpracy w firmą szkoleniową UMRK Szkolenia dla firm. Firma ta ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych (trenerzy przeprowadzili łącznie blisko 900 godzin wykładów dla firm z naszej branży).

Założenia dotyczące projektu, w tym:  cel kursów, metodykę zajęć, warunki uczestnictwa, proponowaną tematykę oraz informacje nt. trenerów znajdą się w załączonych dokumentach.

Poniżej znajduje się również formularz zgłoszeniowy na szkolenia.

Zachęcamy do udziału. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

e‑mail: biuro@pigmiur.pl

telefon: +48 (56) 651 47 40

AHIZ_PIGMIUR_-_OFERTA