Coaching/mentoring handlowy

Jest skierowany do osób zajmujących się zakupami i sprzedażą i polega na obserwacji kupca lub handlowca przez coacha , następnie na wspólnej analizie tej sytuacji gł. poprzez pytania skierowane przez coach do obserwowanego i udzieleniu mu feedbacku. Stosowny w celach diagnostycznych przed działaniami warsztatowymi oraz w celu podniesienia efektywności tychże warsztatów, czyli wdrożenia nowych kompetencji w praktyce.