Coaching/mentoring menedżerski

Polega na obserwacji menedżera przez coacha w jego typowych sytuacjach zawodowych takich jak spotkania zespołu, rekrutacje i rozmowy szefa z podwładnymi. Coach analizuje wspólnie z szefem w/w sytuacje skłaniając szefa do samooceny, którą następnie zestawia z własną opinią.