RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE w UMRK – USE (Your) MIND Rafał Komór 24.05.2018 rok
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) UMRK informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UMRK – USE (Your) MIND Rafał Komór z siedzibą przy ul. Kozackiej 5/16, 87–100 Toruń, e‑mail: umrk@umrk.pl .
  2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji UMRK pełni obecnie Administrator danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych (zgodnie z wyrażoną zgodą) prowadzonej działalności gospodarczej — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonej przez UMRK działalności.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji działalności UMRK.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony szczegółowymi przepisami prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.