Szkolenia outdoorowe

Cele:

  • Poprawa komunikacji w zespołach zadaniowych (w tym delegowania zadań),
  • Zintegrowanie i wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami,
  • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rzeczywistości poza firmową,
  • Aktywizacja grupy pracowniczej do działania i współpracy i zdrowej rywalizacji

Programy:

Mając na uwadze pozytywne doświadczenia, wynikające z wykorzystania aktywnych modułów rekreacyjnych w ramach prowadzonych szkoleń, trenerzy UMRK stosują także (jeśli jest taka potrzeba) częśc „active team building”, prowadząc lub organizując we współpracy:

Gry rekreacyjne paintball

Opierając się na analizie efektywności szkoleń i audytów personalnych z całym przekonaniem stwierdzić możemy, że jednym z kluczowych elementów, mających wpływ na skuteczność zarządzania i szkolenia jest czysta i sprzyjająca atmosfera w zespole pracowniczym oraz wśród klientów.

Poziom integracji i efektywności szkolenia zespołu jest wprost proporcjonalny do atrakcyjności zajęć rekreacyjnych organizowanych dla grupy z dodatkową uwagą, że liczy się też efekt niestandardowych wspólnych przeżyć, co rzutuje na dalszą jakość i współpracę ludzi pracujących i bawiących się wspólnie.
Rozwiązaniem idealnym i praktycznie dla każdej grupy wiekowej jest paintball, dający graczom niestandardową rozrywkę w połączeniu ze sporą dawką adrenaliny i wymagający pełnej współpracy grupy na każdym etapie zabawy. Budując zespołowość, zapewnia jednocześnie trenerom i szefom doskonałą bazę obserwacyjną do dalszych decyzji personalnych.

Marsz na azymut

Marsz na azymut jest klasycznym przykładem wykorzystania busoli lub kompasu podczas poruszania się w terenie nieznanym, po bezdrożach, w lesie, w nocy, podczas mgły i zimą przy zawianych drogach, gdy nie widać przedmiotów orientacyjnych. Istota marszu sprowadza sie do wykonania przemieszczenia w zadanym kierunku, poprzez podanie azymutu magnetycznego i odległości. Uczestnicy biorący udział w tej formie zajęć dostają różnorodne zadania na swojej trasie do przejścia, rywalizując jednocześnie między sobą w swoich zespołach.

Spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne wyprawy firmowe

Spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne wyprawy firmowe są jednymi z bardziej atrakcyjnych wyjazdów motywacyjnych dla pracowników firm, a ich popularność rośnie niezmiennie od kilku lat. Wyprawy motywacyjne to niezapomniane wyjazdy, łączące program turystyczny z evetami organizowanymi (zgodnie z oczekiwaniami firm) w niecodziennych miejscach i okolicznościach.

Dzięki swej wyjątkowości, dostarczają pracownikom niecodziennych wrażeń, które są nieporównanie bardziej skuteczne, niż gotówka czy nagrody rzeczowe, budując trwalej zespoły pracownicze.