Historia

2001 - 2003

2001 - 2003

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Rafała Komór, kontrakty menedżerskie w: Multimedia Polska Sp. z o.o. i Studio Agmar oraz realizacja szkoleń komercyjnych
2004 - 2006

2004 - 2006

W ramach współpracy z innymi trenerami współudział Rafała Komór z UMRK w uruchomieniu firmy GDS Falco i studiów podyplomowych — “Zarządzanie sprzedażą w praktyce” na WSB O/Torun, gdzie prowadził zajecia i seminarium dyplomowe marketingu a z F5 Konsulting Sp. z o.o. projektował programy edukacyjne w ramach „Phare 2001r — Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” i kontynuacja szkoleń dla korporacji i MSP (np. BP Neckermann w Toruniu).
2007 - 2008

2007 - 2008

Kontynuacja współpracy z F5 Konsulting Sp. z o.o. i analiza potrzeb szkoleniowych i prowadzenie autorskich szkoleń z obszaru sprzedaży, obsługi klienta i biznesplanu współfinansowanych z UE — EFS: “Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”.
2008 - 2011

2008 - 2011

Rafał Komór brał udział w projekcie szkoleniowym w zakresie obsługi klienta, zaawansowanych technik sprzedaży i materiałoznawstwa meblarskiego dla kilkuset sprzedawców i coachingu dla kierownictwa z firmy KPM Agata S.A., gdzie współtworzył standardy obsługi klienta.
2009 - 2014

2009 - 2014

Trenerzy UMRK uczestniczą w projekcie szkoleniowym DEWIZA firmy Brugamnn S.A. producenta systemów pcv do produkcji okien i drzwi skierowanym do pracowników fabryk okien i drzwi pcv, np: Fabryka Okien Kowalczyk i Multiform II Sp. z o. o..
2010 - 2014

2010 - 2014

Współpraca trenerów Rafała Komór i Andrzeja Banaszek z grupa zaprzyjaźnionych trenerów/konsultantów — specjalistów branzowych z róznorodnych dziedzin biznesu zorganizowanych w firmie Prospero Business Training w licznych projektach komercyjnych skierowanych do biznesu i administracji samorzadowej, ZUS i dotowanych ze srodków UE – EFS.
2012 - 2015

2012 - 2015

Rafał Komór współpracuje ponadto z organizacjami: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ARR Konin S.A., , Centrum Usług Specjalistycznych BC Kompleks PGB HR Sp. z o.o. w projektach szkoleniowo-doradczych współfinansowanych z UE-EFS i komercyjnych z BeProactive oraz bezpośrednio z klientami biznesowymi z listy.
05.2015

05.2015 - obecnie

Współpraca z PIGMIUR w ramach projektu szkoleniowego Akademii Handlu i Zarządzania.
07.2015 - 05.2020

07.2015 - 05.2020

Współpraca szkoleniowa UMRK z Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
08.2017 - obecnie

08.2017 - obecnie

UMRK posiadając Certyfikat SUS 2.0. jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) PARP – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (wystarczy w wyszukiwarce dostawców usług wpisać: UMRK), zrealizowała już ponad 400 projektów szkoleniowo - doradczych i realizuje następne, które są dofinansowane ze środków UE.
2023

03.2023

Członkostwo Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS)