Historia

2001 - 2003

2001 - 2003

Rozpoczecie działalnosci gospodarczej przez Rafała Komór, kontrakty menedzerskie w: Multimedia Polska Sp. z o.o. i Studio Agmar oraz realizacja szkolen komercyjnych
2004 - 2006

2004 - 2006

W ramach współpracy z innymi trenerami współudział Rafała Komór z UMRK w uruchomieniu firmy GDS Falco i studiów podyplomowych — “Zarzadzanie sprzedaza w praktyce” na WSB O/Torun, gdzie prowadził zajecia i seminarium dyplomowe marketingu a z F5 Konsulting Sp. z o.o. projektował programy edukacyjne w ramach „Phare 2001r — Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” i kontynuacja szkolen dla korporacji i MSP (np. BP Neckermann w Toruniu).
2007 - 2008

2007 - 2008

Kontynuacja współpracy z F5 Konsulting Sp. z o.o. i analiza potrzeb szkoleniowych i prowadzenie autorskich szkoleń z obszaru sprzedaży,obsługi klienta i biznesplanu współfinansowanych z UE — EFS: “Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”.
2008 - 2011

2008 - 2011

Rafał Komór brał udział w projekcie szkoleniowym w zakresie obsługi klienta, zaawansowanych technik sprzedazy i materiałoznawstwa meblarskiego dla kilkuset sprzedawców i coachingu dla kierownictwa z firmy KPM Agata S.A., gdzie współtworzył standardy obsługi klienta.
2009 - 2014

2009 - 2014

Trenerzy UMRK uczestnicza w projekcie szkoleniowym DEWIZA firmy Brugamnn S.A. producenta systemów pcv do produkcji okien i drzwi skierowanym do pracowników fabryk okien i drzwi pcv, np: Fabryka Okien Kowalczyk i Multiform II Sp. z o. o..
2010 - 2014

2010 - 2014

Współpraca trenerów Rafała Komór i Andrzeja Banaszek z grupa zaprzyjaznionych trenerów/konsultantów — specjalistów branzowych z róznorodnych dziedzin biznesu zorganizowanych w firmie Prospero Business Training w licznych projektach komercyjnych skierowanych do biznesu i administracji samorzadowej, ZUS i dotowanych ze srodków UE – EFS.
2012 - 2015

2012 - 2015

Rafał Komór współpracuje ponadto z organizacjami: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ARR Konin S.A., , Centrum Usług Specjalistycznych BC Kompleks PGB HR Sp. z o.o. w projektach szkoleniowo-doradczych współfinansowanych z UE-EFS i komercyjnych z BeProactive oraz bezposrednio z klientami biznesowymi z listy.
05.2015

05.2015 - obecnie

Współpraca z PIGMIUR w ramach projektu szkoleniowego Akademii Handlu i Zarzadzania.
07.2015 - 05.2020

07.2015 - 05.2020

Współpraca szkoleniowa UMRK z Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
08.2017 - obecnie

08.2017 - obecnie

UMRK posiadając Certyfikat SUS 2.0. jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) PARP – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=13325, zrealizowała i realizuje dla firm usługi szkoleniowe i doradcze, które są dofinansowane ze środków UE.