Coaching on the job

COACHING on the job, czyli Indywidualna forma rozwoju menedżera/pracownika w oparciu o sesje z coachem w jego rzeczywistym miejscu pracy. Poprzez wyznaczenie celu biznesowego szef lub podwładny wypracowuje plan działania i sukcesywnie wdraża go w życie. Rolą coacha jest prowokowanie coachowanego do poszukiwania rozwiązań w oparciu o własne zasoby, mimo trudności i przeszkód o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Warunkiem sukcesu jest praca coachowanego między sesjami w oparciu o własne zasoby i przy odpowiednim poziomie automotywacji. Coaching pomaga coachowanemu w uświadamianiu sobie własnych dążeń, atutów, wartości ale też słabości (obszarów do doskonalenia), które przeszkadzają w osiąganiu celów. W efekcie coachingu coachowany staje się skuteczniejszy w osiąganiu celów osobistych jak i wyznaczonych przez organizację w której pracuje, bo gł. sam do tego doszedł, a nie zostało mu to narzucone!

 

Często (w zależności od indywidualnych ustaleń) na zakończenie sesji coachingowej powstaje raport (dla coachowanego i jego szefa) z określonymi atutami coachowanego i obszarami do dalszego rozwoju i terminem i  jest jednocześnie punktem wyjścia do następnej sesji

 

Strategiczny Coaching biznesowy

ma na celu wsparcie właściciela firmy i menedżerów małych przedsiębiorstw w rozwoju ich biznesu od rozpoczęcia działalności i w trakcie jej prowadzenia.

Coaching handlowy

jest skierowany do osób zajmujących się zakupami i sprzedażą i polega na obserwacji kupca lub handlowca przez coacha , następnie na wspólnej analizie tej sytuacji gł. poprzez pytania skierowane przez coach do obserwowanego i udzieleniu mu feedbacku. Stosowny w celach diagnostycznych przed działaniami warsztatowymi oraz w celu podniesienia efektywności tychże warsztatów, czyli  wdrożenia nowych kompetencji w praktyce. 

Coaching menedżerski

polega na obserwacji menedżera przez coacha w jego typowych sytuacjach zawodowych takich jak spotkania zespołu, rekrutacje i rozmowy szefa z podwładnymi. Coach analizuje wspólnie z szefem w/w sytuacje skłaniając szefa do samooceny, którą następnie zestawia z własną opinią.